Rynek Energii Elektrycznej w Polsce

Rynek energii elektrycznej w Polsce jest tradycyjnie podzielony między pięciu dużych dostawców energii. Dziś zwani są oni Operatorami Systemów Dystrybucji (OSD). To firmy, które dostarczają energię na danym obszarze.

Rynek Energii Elektrycznej w Polsce

PSE, OSD, URE i inne skróty.

Rynek energii elektrycznej w Polsce jest tradycyjnie podzielony między pięciu dużych dostawców energii. Dziś zwani są oni Operatorami Systemów Dystrybucji (OSD). To firmy, które dostarczają energię na danym obszarze. Odpowiadają za podłączenia do poszczególnych odbiorców oraz liczniki energii elektrycznej. To do nich zgłasza się awarię w dostawie energii i oni ją usuwają. Oto najwięksi OSD w Polsce.

Enea Operator Sp. z o.o. – działa na obszarze sześciu województw: wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko – pomorskie, lubuskie oraz części województwa dolnośląskiego oraz pomorskiego.

Energa Operator S.A. – działa na terenach województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

Tauron Dystrybucja S.A. – działa na terenie województw: małopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie, łódzkie.

PGE Dystrybucja S.A. – działa na terenie województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie.

INNOGY Sp. z o.o. – dystrybucją obejmuje Warszawę i najbliższe przyległe okolice.

Oprócz tych pięciu są jeszcze mniejsi OSD jak PKP Energetyka, czy Energetyka Ursus.


Nie można łatwo zmienić swojego OSD bez zmiany miejsca pobierania energii. W sumie jest to zrozumiałe, łączyłoby się przecież, z ogromnymi kosztami. Wymagałoby budowy nowych linii energetycznych specjalnie do podłączenia każdego odbiorcy.

Aby zapewnić konkurencję na rynku energii, wprowadzono podział na firmy sprzedające energię oraz na firmy zapewniające przesył (OSD).

Każda z wymienionych wyżej firm – OSD ma również firmę handlującą energią. Ale takich sprzedawców energii jest dużo więcej. Z reguły kontraktują oni energię na Towarowej Giełdzie Energii i sprzedają ją do odbiorców końcowych. Energia przesyłana jest dalej przez lokalnego OSD, ale płaci się za nią sprzedawcy energii. Jak to działa opisałem w poprzednim artykule.

Nad sprawnym działaniem tego systemu od strony prawnej i handlowej czuwa Urząd Regulacji Energetyki.


Z kolei od strony technicznej nad przepływem prądu pomiędzy elektrowniami, sieciami przesyłowymi, stacjami transformatorowymi oraz odbiorcami dbają Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE).