Jak czytać fakturę za energię elektryczną?

Na samym początku należy zaznaczyć, że podmiot, który nie zmieniał dotychczas dostawcy energii otrzymuje jedną fakturę kompleksową zawierającą wszystkie opłaty, natomiast tam gdzie jest nowy dostawca będą to dwie faktury. Dlaczego tak?

Jak czytać fakturę za energię elektryczną?

Na samym początku należy zaznaczyć, że podmiot, który nie zmieniał dotychczas dostawcy energii otrzymuje jedną fakturę kompleksową zawierającą wszystkie opłaty, natomiast tam gdzie jest nowy dostawca będą to dwie faktury. Dlaczego tak? Ponieważ, po zmianie dostawcy energii część dystrybucyjną rozlicza lokalny Operator Systemu Dystrybucji (Patrz artykuł), a nowy sprzedawca wystawia fakturę za faktycznie zużytą energię w danym okresie.


Jakich informacji dostarcza nam faktura? Oczywiście na fakturze znajdziemy również dane dostawcy, dane odbiorcy, oznaczenie naszej taryfy, numer punktu poboru energii (PPE) ora numer licznika, natomiast najważniejsze, a zarazem najmniej czytelne jest szczegółowe rozliczenie.

Pierwsza część rozliczenia pokazuje dane które OSD odczytało z naszego licznika w danym okresie rozliczeniowym. Dla różnych taryf oraz liczników może to wyglądać nieco inaczej. Np.: starsze liczniki w taryfach G11/12 lub C11/12 nie zliczają energii biernej. Tym samym nie znajdziemy tych wersów na naszej fakturze, i co najważniejsze unikniemy opłaty za ewentualne oddawanie energii biernej pojemnościowej lub indukcyjnej. Podobnie w tych taryfach przed wymianą licznika może nie występować informacja o maksymalnej pobranej mocy umownej. Z kolei dla taryf wielostrefowych, liczniki będą rozliczane dla każdej strefy osobno. W zależności też od tego, czy mamy nowszy czy starczy licznik rozliczenie może następować zdalnie (Z), lub do licznika musi przyjść osoba, która te dane spisze (R).

Druga część faktury, to już rozliczenie wynikające ze wskazań licznika. Jeśli mamy umowę kompleksową, wszystkie dane rozliczeniowe są na jednej fakturze, tak jak jest to na zdjęciu poniżej.


Natomiast w tym miejscu należy przypomnieć … po zmianie dostawcy energii będziemy mieli dwie faktury. Pierwsza część będzie dostarczana przez wybranego sprzedawcę. Druga przez firmę, która jest dystrybutorem na danym obszarze.

Dodam jeszcze, że faktury są wystawiane w dwojaki sposób. Dla taryf G i C11/12 możemy się spotkać z fakturami prognozowymi z tzw. ratami do zapłaty natomiast raz na kwartał lub raz n a pół roku otrzymujemy rozliczenie rzeczywiste z licznika. Tu czasami pojawia się dużo znaków zapytania. Jeśli mają Państwo problemy z poskładaniem i zrozumieniem takich faktur to zapraszam do kontaktu.
W taryfach wyższych czyli C21/22 i B21/22/23 faktury najczęściej są wystawiane z rozliczeniem rzeczywistym za okresy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

Na koniec, chcę przypomnieć, że Energiczni.pl zajmują się analizą faktur, celem obniżenia kosztów energii. Jeśli chcą Państwo sprawdzić czy taka możliwość istnieje w Państwa firmie, proszę o kontakt.